úrady Slovenskej republiky

Archív kategórií: Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv je zoznam, v ktorom sú uverejnené zmluvy uzatvorené ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií. Podľa zákona nadobúda zmluva účinnosť deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. Tento zoznam nájdete na stránke crz.gov.sk.

Zákon, z ktorého vyplýva povinnosť ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy a podriadených inštitúcií zverejniť všetky zmluvy, vstúpil do platnosti 1.1.2011. Vďaka Centrálnemu registru zmlúv môže každý občan sledovať, na čo míňajú peniaze ministerstvá, ich rozpočtové organizácie či verejnoprávne inštitúcie.

Na základe sťažností samospráv, ktoré považovali takýto zákon za nadmernú byrokraciu, vstúpil do platnosti od mája nový zákon. Podľa tohoto nariadenia nemusia obce, mestá a vyššie územné celky zverejňovať každú objednávku a faktúru, ale len tie, ktoré sú vyššie ako 1000 euro. Ostatné povinné osoby zverejňujú objednávky a faktúry, v prípade, že je ich hodnota vyššia ako 3000 euro.

Vložil Centrálny register zmlúv | Štítek , , | Zanechať komentár