úrady Slovenskej republiky

Archív štítkov: Najvyšší kontrolný úrad kontakty

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý štátny orgán, ktorého úlohou je kontrola hospodárenia s prostriedkami rozpočtov a s majetkom, majetkovými právami, verejnoprávnych inštitúcií, záväzkami a pohľadávkami štátu, finančnými prostriedkami a podobne. Najvyšší kontrolný úrad vznikol 1.1.1993 a je zakotvený i v Ústave.

Sídli v Bratislave, na ulici Priemyselná 2 (PSČ: 824 73).
Internetová stránka: www.nku.gov.sk
E-mailový kontakt: info@nku.gov.sk
Telefónny kontakt na podateľňu : 02 / 5011 4911

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR:
Dr.h.c. doc. Ing. Ján JASOVSKÝ, PhD.
Telefónny kontakt: 02 / 5011 4402
Fax : 02 / 5542 3005
Emailový kontakt: predseda@nku.gov.sk / jan.jasovsky@nku.gov.sk

Riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou:
Mgr. Lenka IŠTVÁNOVÁ
Telefónny kontakt: 02 / 501 1 4409
Emailový kontakt: info@nku.gov.sk / lenka.istvanova@nku.gov.sk

Vložil Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky | Štítek , | Zanechať komentár