úrady Slovenskej republiky

Úřad vlády ČR

Úřad vlády ČR je ústredným orgánom štátnej správy Českej republiky. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády. Úřad vlády ČR bezprostredne zaisťuje podmienky pre prácu odborných útvarov predsedu vlády a členov vlády, organizačne začlenených do jeho štruktúry.

Medzi orgány, ktorých chod Úřad vlády ČR zabezpečuje, patrí napríklad Legislativní rada vlády, Bezpečnostní rada státu a Rada vlády ČR pro lidská práva. Úřad vlády ČR taktiež spravuje niekoľko reprezentačných objektov, ktoré sú vo vlastníctve štátu, ako Kramářová vila, Hrzanský palác či vila bývalého prezidenta Edvarda Beneša v Sezimově Ústí. Tieto objekty sú prevažne využívané pre zasadania vlády, pracovné jednania či ubytovanie zahraničných delegácií na najvyššej úrovni.

Úřad vlády ČR sídli spolu s vládou ČR v novobarokovej budove známej pod názvom Strakova akademie. Po dokončení tejto stavby v roku 1896, slúžila budova ako študentský internát pre synov šlachtických rodín. Od roku 1993 je Strakova akademie sídlom vlády Českej republiky. Úřad vlády ČR poriada v tejto budove exkurzie pre školákov, ale i pre verejnosť.

Činnosť úradu riadi vedúci Úřadu vlády, ktorého menuje a odvoláva vláda. Od roku 2010 túto funkciu zastáva Ing. Lubomír Poul.

Úřad vlády ČR sídli v Prahe 1 – Malá strana, na nábreží Edvarda Beneše 4.
Telefonický kontakt: 224 002 111
Fax: 257 531 283
Internetová stránka: www.vlada.cz


Tento záznam bol zaslaný Úrad vlády a označený , , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.