úrady Slovenskej republiky

Úrad vlády výzvy

Úrad vlády na svojej internetovej stránke pravidelne uverejňuje výzvy. Aktuálne výzvy sú k dispozícií tu: http://www.vlada.gov.sk/vyzvy-na-predkladanie-ponuk/

Archív výziev nájdete na tomto odkaze: http://www.vlada.gov.sk/vyzvy-na-predkladanie-ponuk/

Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy s úspešných uchádzačom. K aktuálne prebiehajúcim výzvam je k dispozícií i metodické usmernenie.


Tento záznam bol zaslaný Úrad vlády online a označený . Záložka je tu.

Komentáre sú uzavreté.