úrady Slovenskej republiky

Základné kontakty, Úrad vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy, ktorý plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním jej činnosti. V súčastnosti je vedúcim Úradu vlády Ing. Viktor Nižňanský, PhD. Túto funkciu zastáva od 9.júla 2010.

Úrad vlády sídli na ulici Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1.
Telefónny kontakt: 02 / 5729 5111
Telefón 2/ Fax: 02 / 5249 7595
E-mailová adresa: urad@vlada.gov.sk
Webová stránka: http://www.vlada.gov.sk/


Tento záznam bol zaslaný Úrad vlády a označený , , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.